Tuesday, February 26, 2008

GREY BEIJING


ECD: CHEE GUAN YUE
ART DIRECTORS: CHEE GUAN YUE, DAVID WANG. ALBION LI
COPYWRITER: ALBION LI